Grundsärskola

Det finns två grundsärskolor, en i centralorten, Stenbockskolan GRS se Grundskolor - Stenbockskolan MH och
en i Åsbo, Åsbo skola GRS - se Grundskolor - Åsbos skola