Gå till innehåll

Verksamheter för hjälp och stöd

Inom Boxholms kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig som bor i kommunen. Det finns också andra organisationer och myndigheter som ger hjälp och stöd.

Individ- och familjeomsorg – socialtjänsten
Genom socialtjänsten kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt.
Information – barn- och familj.

Barn- och elevhälsan – skolan
Skolans elevstödsteam har en bred samlad kompetens med bland andra skolsköterska och skolkurator.
Information – Barn och elevhälsan
Kontakt - Barn och elevhälsan

Vårdcentralen Boxholm
Du som känner ångest, oro och nedstämdhet kan också vända dig till Vårdcentralen.
Information – Vårdcentralen Boxholm

Ungdomshälsan Mjölby
Ungdomshälsan finns för dig under 26 år som behöver stöd för att hitta lösningar på dina bekymmer eller någon att prata med.
Information - Ungdomshälsan Mjölby

UMO - Ungdomsmottagningen på nätet
UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du få svar och stöd när du känner dig nere.
umo.se

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)
På BUP tar man emot barn och ungdomar upp till 18 år. Man utreder, behandlar och ger stöd till barn och deras familjer. På uppdrag av landstinget i Östergötland drivs BUP i Mjölby av företaget Psykiatripartners.
Information - BUP i Mjölby

Ätstörning.se
På webbplatsen ätstörning.se finns information kring ätstörning
ätstörning.se

BRIS - Barnens hjälptelefon
BRIS kan alla under 18 år ringa, maila eller chatta för att prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer eller att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Om du vill kan du också skriva till en vuxen på BRIS eller chatta i BRIS-chatten.
bris.se

Telefon 116 111

BRIS Vuxentelefon - om barn
BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få stöd samt information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Varje samtal besvaras av en erfaren person på BRIS och du kan självklart vara anonym
bris.se

Telefon 077-150 50 50

Jourhavande medmänniska
Här kan man få tala med intresserade "vanliga" medmänniskor utan någon speciell utbildning i medicin, psykologi eller psykiatri.
Information - jourhavande medmänniska

Jourhavande präst
När du ringer Jourhavande präst får du prata med en präst från Svenska kyrkan som har ett särskilt uppdrag och utbildning för att tjänstgöra i jouren. De som arbetar där har tystnadsplikt.
Information - jourhavande präst

Jourhavande kompis
Röda korsets ungdomsförbund har en telefon- och chattjour där du som ungdom kan prata/chatta med en jourhavande kompis. Alla som svarar är unga och du som ringer kan vara helt anonym, samtalet kostar som ett vanligt lokalsamtal. Chatten når du på (mobil) m.jourhavandekompis.se eller (dator)
Information - jourhavande kompis

Telefon: 020-222 444

Krisgrupp (POSOM-grupp)
Vid behov av krisstöd vid allvarlig händelse kan kommunen ge psykiskt och socialt omsorgstagande när samhällets ordinarie resurser inte räcker till. I första hand aktiveras POSOM efter beslut av kommunchef, räddningschef eller insatsledare.

Information – Beredskap för olyckor och kriser

Telefon för larm till POSOM-gruppen: 0142-854 05

Vid akuta situationer utanför kontorstid, polis (telefon 114 14) eller SOS alarm (telefon 112).