Gå till innehåll

Ansökan om barnomsorg

Ansökan om barnomsorg ska ske senast fyra månader innan man önskar barnomsorg.  I ansökan uppges önskemål om placering och datum för placeringen.

Väntetiden beräknas utifrån av hur lång kö det är och är som mest fyra månader.

När placeringen är bekräftad och startdatum är bestämt skall vårdnadshavarna meddela inkomstuppgifter och schema i E-tjänsten.

Om familjen får ändrade inkomster, arbetstider eller adress måste det omedelbart anmälas i E-tjänsten.

Ansökan om barnomsorg görs i E-tjänst barnomsorg.