Gå till innehåll

Författningssamling

Kommunens sätt att arbeta med service styrs av lagar och förordningar. Alla de styrande dokumenten finns i kommunens författningssamling och ska enligt kommunallagen vara tillgängliga för kommuninvånarna.

I författningssamlingen finns de flesta av de bestämmelser som reglerar verksamheter och förhållanden i kommunen. Här hittar du exempelvis regler som gäller taxor, reglementen för nämnder och andra lokala ordningsföreskrifter.

Boxholms kommuns författningssamling:

1. Kommunens organisation.pdf Pdf, 1.2 MB.

2. Reglementen och delegationsordningar.pdf Pdf, 14.6 MB.

3. Förordningar och stadgar.pdf Pdf, 8.6 MB.

4. Riktlinjer och verksamhetsplaner.pdf Pdf, 99.5 MB.

5. Taxor och avgifter.pdf Pdf, 6.1 MB.

6. Bidrag och stipendier.pdf Pdf, 1.6 MB.

7. Personal och förtroendevalda.pdf Pdf, 11.8 MB.

8. Donationsfonder.pdf Pdf, 193.6 kB.

9. Bolagsordningar och stiftelsestadgar.pdf Pdf, 12 MB.