Kommunala bolag & kommunalförbund

Kommunala helägda bolag


AB Boxholmshus

VD: Fredrik Noaksson
0142-896 99
E-post: fredrik.noaksson@boxholmshus.se
www.boxholmshus.se

Verksamhetsområde: Gemensam service, allmännyttan, verksamhetsfastigheter, simhall, sporthall


AB Boxholmsteknik

Samma kontaktuppgifter som AB Boxholmshus.

Verksamhetsområde: Vatten och avloppsnät, renhållning
 

Kommunalförbund


ITSAM

Förbundsdirektör: Mattias Bly
073 - 025 89 63
E-post: mattias.bly@itsam.se
www.itsam.se

 Verksamhetsområde: Drift och support IT och telefoni