Gå till innehåll

Sociala samfonden

Avkastningen ska enligt fondens stadgar användas för att lämna stöd till behövande i Boxholms kommun. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som ska tillgodoses med skattemedel.

Skicka ansökan med motivering till bidragsansökan och med uppgifter om familjeförhållanden och boendeform.

Mer information Sociala samfonden.pdf Pdf, 55.2 kB.

Hit kan du vända dig

Individ- och familjeomsorgen
076-603 55 62
E-post: socialkontoret@boxholm.se