Gå till innehåll

Jämställdhet och mångfald

Två händer skapar tillsammans ett hjärta. Mångfald och kärlek.

Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan könen. Att människor oavsett könsidentitet ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

Jämställdhet är en mänsklig rättighet. Kön ska inte begränsa människors rätt att delta i samhället. I Boxholms kommun arbetar vi alla tillsammans för ett jämställt samhälle där mångfald hyllas och är en naturlig del av ett demokratiskt samhälle och viktiga mänskliga rättigheter.

Vi duger alla precis som vi är oavsett hur lika eller olika vi är varandra. Allt börjar med hur vi bemöter varandra i vardagen. Till exempel kan vi börja med att hälsa på varandra på ett positivt sätt och visa att vi ser varandra. Vi kan visa att vi finns till för varandra på olika små sätt och att vi på arbetsplatser arbetar aktivt för att minska fördomar och stigmatisering.

Som invånare kan du kräva att bemötas respektfullt av anställda på en kommun eller en myndighet. Om någon i din omgivning uppträder hotfullt ska du kunna begära skydd från polis, socialtjänst eller annan myndighet. Dina uppfattningar ska vara representerade i politiska församlingar och du ska kunna förvänta dig att eventuella hinder mot ett jämlikt deltagande i samhället, i utbildning eller i arbetslivet undanröjs.

Med andra ord, de mänskliga rättigheterna ska respekteras, skyddas och realiseras. Det är en förutsättning för att du ska kunna hävda din integritet, använda din handlingsförmåga och begära dig värdig på lika villkor som den övriga befolkningen.

Två viktiga dagar vi särskilt vill uppmärksamma i mars månad är internationella kvinnodagen den 8 mars och 21 mars som är Världsdagen för Downs syndrom då vi alla tillsammans rockar sockorna för allas lika värde och rättigheter. Var med oss och uppmärksamma dessa dagar. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, tack!