Gå till innehåll

Inkomstuppgift och schema

 

Inkomstuppgift och schema

Inkomstuppgift lämnas via E-tjänst barnomsorg på kommunens webbsida. Inkomstuppgift och schema skall lämnas

  • innan plats i skolbarnomsorgen får utnyttjas
  • omgående när familjens inkomst och/eller barnets schema ändras och
  • efter anmodan från barn- och utbildningsförvaltningen.

Schema ska omfatta den tid föräldrar har omsorgsbehov med tillägg för restid.

Uppgifter lämnas enligt nu kända inkomster. Avgiftsreduktion på grund av att barn inte nyttjat sin plats medges inte. Erlägges inte debiterad skolbarnomsorgsavgift inom föreskriven tid kan fortsatt kommunal skolbarnomsorg eventuell förvägras. Barn- och utbildningsförvaltningen begär in ny inkomstuppgift varje år.

Vad är inkomst

Avgiften grundar sig på familjens samlade bruttoinkomst.

För sammanboende med barn som inte är gemensamma läggs bådas inkomster till grund för avgiftsberäkningen. Hushållsgemenskap är grunden för beräkning av familjens inkomster.

 

Gemensam vårdnad

I de fall som ett barns föräldrar har gemensam vårdnad men bor på skilda håll i samma kommun och barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av skolbarnomsorg skall båda vara platsinnehavare.

Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Detta kan innebära två avgifter, som avser samma barn. De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga avgiften för en plats.

Ändrade familjeförhållanden

Ändrade familjeförhållanden, adress, telefonnummer etc. ska anmälas till barn- och utbildningsförvaltningen, samt fritidshemmet snarast.