Gå till innehåll

Energi- och klimatrådgivning

Energi - och klimatrådgivningen ger råd och tips på hur du kan minska din energianvändning i hushållet, föreningen eller på företaget.

Rådgivningen är till för att hjälpa dig att bli mer energismart och att få en lokalt anpassad överblick över vilka olika alternativ som passar just dig.

Kostnadsfri och opartisk rådgivning

Hushåll

Du kan få hjälp med frågor som rör exempelvis:

  • Bidrag och stöd som du kan söka
  • Energispartips i hemmet
  • Byte av värmesystem, tilläggsisolering, fönster och ventilation

Föreningar

Vi kan besöka exempelvis bostadsrättsföreningar och idrottsföreningar och bland annat hjälpa till med:

  • Hålla föredrag
  • Energirådgivning
  • Råd om energieffektivisering av föreningens värme- och kylsystem

Företag

Rådgivningen riktar sig till små- och medelstora företag samt lantbruk. Du kan bland annat få hjälp med:

  • Råd om energieffektivisering gällande byggnaders energiprestanda samt värme- och kylsystem
  • Energirådgivning i samband med miljö- eller livsmedelstillsyn
  • Råd om de stöd som finns att söka för energieffektiviseringar

Energikontoret Östergötland

Energikontoret anordnar ibland aktiviteter, föreläsningar och seminarium.

Energimyndigheten

På Energimyndighetens webbplats kan du läsa mer om energieffektiviseringar.

Kontakt

Ann-Christin Nilsson Cedermo, Energi- och klimatrådgivare
E-post: ann-christin.nilsson-cedermo@mjolby.se
Telefon: 070-609 07 00