Gå till innehåll

Enheten Måltid och service

Måltid och service servar kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg med goda, vällagade och näringsriktiga måltider. Maten tillagas så nära matgästerna som möjligt och de flesta verksamheterna har egna tillagningskök. Varje dag körs nylagad mat ut till de äldre som har ”mat-ut” via hemtjänsten. Måltid & Service har även hand om lokalvården inom förskolorna och vaktmästeri inom äldreomsorgen.

EN BRA MÅLTID!
För att en måltid ska vara en bra måltid krävs att man uppfyller följande delar (måltidspusslet): god, integrerad, trivsam, hållbar, näringsriktig och säker. Boxholms kommun har valt att arbeta efter konceptet Food for Life. Food for Life har sitt ursprung i England med Jamie Oliver som grundare. Tanken med Food for Life är att livsmedel i så stor utsträckning som möjligt produceras lokalt och måltiden integreras naturligt i verksamheten och barnen ges kunskap om hur den odlas/produceras och sedan tillagas genom måltidspedagogik.

Målet med måltidspedagogik är att barnen ska få ett mervärde av måltiden och på det sättet få mer kunskap. Kunskap om vad som är viktigt för hälsa och välbefinnande såväl som för vårt klimat och miljön. Det ger friskare och mer medvetna samhällsmedborgare med redskap som bidrar till ett gott liv.

Inom äldreomsorgen arbetar vi med Food for Life som en guldkant, där läggs stor vikt på upplevelsen kring måltiden.

Boxholms kommun arbetar efter Livsmedelsverkets rekommendationer samt efter "måltidspusslet". Att maten som serveras ska vara god, näringsriktig och säker är självklarheter, genom Food for Life-arbetet läggs även ett stort fokus på en integrerad, trivsam och hållbar måltid.

Måltidsverksamheten eftersträvar att använda så mycket lokalproducerade varor som möjligt i matlagningen. Samarbete sker både genom inköp från lokala producenter och att producenterna kommer och besöker exempelvis våra skolor och berättar om sin verksamhet eller anordnar ett studiebesök på gården.

Följ oss gärna på instagram: maltidochserviceboxholm

Läs gärna kommunens måltidspolicy.pdf Pdf, 1.3 MB.

Kontakt
Markus Gustafsson, chef måltid- och service
Tel. 073-806 30 13
E-post: markus.gustafsson@boxholm.se

Skolmjölksstödet - Jordbruksverket.se