Gå till innehåll

Fast omsorgskontakt

Enligt socialtjänstlagen är det krav på att den som har hemtjänst ska erbjudas fast omsorgskontakt, som ska vara en utsedd person.

Syftet med en fast omsorgskontakt är att tillgodose behov av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning för den omsorgstagare som har hemtjänst. I uppdraget ingår bland annat att tillsammans med omsorgstagaren upprätta en genomförandeplan. Genomförandeplanen beskriver hur beviljade insatser ska verkställas utifrån individens önskemål och behov.