Gå till innehåll

Barnomsorgspeng

Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar
 
Den 1 juli 2009 införs en barnomsorgspeng, ett kommunalt bidrag, som ska följa barnen oavsett vilken verksamhet föräldrarna väljer.

Kommunerna blir skyldiga att godkänna förskolor, fritidshem och alternativa former av pedagogisk omsorg i enskild regi. Detta under förutsättningen att verksamheten håller samma nivå på kvalitet och säkerhet som motsvarande offentliga verksamhet.

Kommunerna blir också skyldiga att ge bidrag i form av barnomsorgspeng till en godkänd verksamhet om den är öppen för alla barn som ska tas emot i motsvarande offentlig verksamhet, med vissa undantag. Detta under förutsättning att verksamheten inte medför påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet. Verksamheten får inte heller ta ut oskäligt höga avgifter.  

Från den 1 juli 2010 blir kommunerna skyldiga att anordna allmän förskola för barn från tre år.