Gå till innehåll

Sandupptagning

Sandupptagningen börjar med grovsopning av gång- och cykelvägar. Därefter sopas gator i centrum. Sedan utförs sopning område för område från april till början av juni. Start- och slutdatum kan variera år från år beroende på vädret.

Tänk på att hålla gångbanor fria från ogräs, för att förhindra att asfaltsytan snabbt bryts ner av växtlighet.

Regler för fastighetsägare

Enligt renhållningslagen är fastighetsägare inom detaljplanerat område skyldiga att själva sopa bort sanden från trottoaren/gångbanan framför sin fastighet. Fastighetsägaren får sopa ut sanden på gatan, men det måste ske innan Gata- och parkavdelningen sopat gatan. Sand och löv från gårdar eller parkeringsplatser får inte sopas ut på gatan.

Kontakt
Gata- och parkavdelningen
Hampus Sunnerstam
E-post: hampus.sunnerstam@boxholm.se

Telefontid: vardagar 10.00-12.00
0142-895 54