Gå till innehåll

Lantbruk

Miljötillsynen görs enligt miljöbalken och jordbruksverkets föreskrifter. Trots att lantbruk kan se mycket olika ut är stora delar av lagstiftningen gemensam för alla typer av lantbruk.

Verksamhetsutövare har ett stort ansvar på sig att se till att verksamheten inte skadar miljö eller hälsa. Du som är lantbrukare ska själv kontrollera att alla lagar och bestämmelser för verksamheten följs.

Miljökontoret handlägger frågor som rör miljöskydd och hälsoskydd medan Länsstyrelsen har ansvaret för djurskyddsfrågor.

Mer information gällande lantbruk hittar du på Mjölby kommuns webbplats.

Gemensam miljönämnd och miljökontor

Från och med den 1 januari 2021 har Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor.

Mjölby kommun är värdkommun för samarbetet och miljökontoret är placerat i Mjölby.

För dig som kommuninvånare innebär det att alla frågor som ryms inom miljö- och hälsoskyddsområdet kommer att hanteras av det gemensamma miljökontoret för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner.