Gå till innehåll

Miljönämnden

Det övergripande målet för det miljöpolitiska arbetet är att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Omtanken om vår miljö i Boxholm är en viktig framtidsfråga. Kommunal verksamhet har betydelse för hälsan och politiska beslut påverkar människors livsvillkor. Livskvalitet med medborgaren i centrum är visionen för all kommunal verksamhet.

Boxholms kommun och Mjölby kommun har gemensam nämnd.

Mål

  • Tillämpa kretsloppstänkande i all verksamhet ·
  • Samverka och samarbeta omkring folkhälsofrågor med andra myndigheter och frivilligorganisationer
  • Boxholms kommun ska ha rent vatten, ren luft och mark
  • En livskraftig mångfald, ett gott hälsotillstånd genom bra mat och inomhusmiljö


Ledamöter
(Boxholms kommun)

Monica Karlsson (S)
Thelma Ekeblad (M)

1:e vice ordförande alt. 2 vice ordförande att väljas av KF.

Ersättare (Boxholms kommun)
Ann-Charlotte Hallén Mård (S)