Gå till innehåll

Äldre

Målet för Boxholm kommuns äldreomsorg är att man, så länge som möjligt, skall kunna leva ett aktivt och självständigt liv i egen bostad och i närheten av den miljö där man känner sig hemma.

Frågor och vägledning

Du kan kontakta biståndshandläggaren för råd och vägledning i olika frågor angående äldre och närstående. Det kan till exempel gälla:

  • Vilken hjälp kan jag få?
  • Vilka aktiviteter finns?
  • Svårt att nå fram till rätt person/verksamhet
  • Åsikter

Du kan kontakta omsorgschefen i frågor som handlar om:

  • Äldreomsorg för äldre med utländsk bakgrund
  • Tillgänglighet i samhället, frågor som är speciella för äldre personer
  • Kommunala pensionärsrådet

Läs mer i äldreomsorgsbroschyren.pdf Pdf, 1.5 MB.

Hit kan du vända dig

Socialtjänsten i Boxholm
Mottagningen telefon: 076-603 55 62
Telefontid: 09.30-11.30 och 13-15

E-post: socialkontoret@boxholm.se

Postadress:
Boxholms kommun Socialtjänsten
Box 79                       
595 03 Boxholm

Besöksadress:
Centrumgatan 6
595 70 Boxholm