Gå till innehåll

Hjälp till dig som är barn eller ungdom

Alla, både unga och vuxna, mår dåligt ibland. Livet fungerar inte alltid som man vill. Under vissa perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende och tilltro till att allt kommer att ordna sig på det sätt som man önskar.

Om du känner att du inte mår bra i själen eller kroppen får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Behöver du akut hjälp?

  • Om du behöver hjälp i en nödsituation, ring 112
  • Behöver du snabbt svar på vart du ska vända dig inom vården ska du ringa 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177

Här hittar du andra kontaktuppgifter för hjälp i akuta lägen


Verksamheter för hjälp och stöd

Inom Boxholms kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig som bor i kommunen och mår dåligt. Det finns också andra organisationer och myndigheter som ger hjälp och stöd.

Här hittar du kontaktuppgifter till verksamheter för hjälp och stöd


Anledningar till att barn och unga mår dåligt

Klicka dig vidare nedan till verksamheter som kan hjälpa dig, eller gå till hälso- och sjukvårdens webbplats 1177.se, för att läsa mer.

Alkohol och droger

Individ- och familjeomsorgen   
Beroendemottagningen i Mjölby
Beroende och skadligt bruk - 1177

 

Bristande föräldraskap

Individ- och familjeomsorgen
Ungdomshälsan Mjölby
Bristande föräldraskap - 1177

 

Dyslexi

Barn- och elevhälsan
Dyslexi- 1177

 

Dödsfall

Individ- och familjeomsorgen  
Dödsfall - 1177

 

Ekonomiska problem

Individ- och familjeomsorgen
Konsumentvägledning & Budget- och skuldrådgivning  
Sociala samfonden
Ekonomiska problem - 1177

 

Funktionsnedsättning

Boxholms kommun
Funktionsnedsättning - 1177

 

Ilska och utbrott

Individ- och familjeomsorgen
Ungdomshälsan Mjölby
Ilska och utbrott - 1177

 

Kriminalitet

Individ- och familjeomsorgen
Barnahus
Ungdomshälsan Mjölby

 

Kris i livet

Individ- och familjeomsorgen
Barnahus
Ungdomshälsan Mjölby
Kris i livet - 1177

 

Mobbning och kränkande behandling

Barn- och elevhälsan
Mobbning och kränkande behandling - 1177

 

Problem i skolan

Barn- och elevhälsan
Problem i skolan - 1177

 

Sexuella övergrepp

Individ- och familjeomsorgen
Barnahus
Ungdomshälsan Mjölby
Sexuella övergrepp - 1177

 

Skilsmässa

Individ- och familjeomsorgen
Ungdomshälsan Mjölby
Skilsmässa - 1177

 

Skolfrånvaro

Barn- och elevhälsan
Skolfrånvaro - 1177

 

Stress

Barn- och elevhälsan
Individ- och familjeomsorgen
Ungdomshälsan Mjölby
Stress - 1177

 

Våld och övergrepp

Våld i nära relationer
Våld och övergrepp - 1177