Gå till innehåll

Verksamhet

Verksamheten skall lägga grunden till livslångt lärande. Den skall vara trygg, lärorik och rolig. Vi erbjuder barnen en bra pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Ute och innemiljön skall locka till lust att leka och experimentera, sjunga och dansa, rita och måla samt social stimulans. Barn som har behov av särskilt stöd i sin utveckling skall få det behovet tillgodosett på bästa möjliga sätt.