Gå till innehåll

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i bland annat kylskåp, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar.

Köldmedier kan innehålla ämnen som kan bryta ned ozonskiktet och bidra till en ökad växthuseffekt om de släpps ut i luften.

Det finns regler för bland annat vilka köldmedier som får användas och vilka som bör fasas ut. Utrustning som innehåller 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska läckagekontrolleras en eller flera gånger per år, beroende på respektive aggregats fyllnadsmängd.

Mer information gällande köldmedier hittar du på Mjölby kommuns webbplats.

Gemensam miljönämnd och miljökontor

Från och med den 1 januari 2021 har Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor.

Mjölby kommun är värdkommun för samarbetet och miljökontoret är placerat i Mjölby.

För dig som kommuninvånare innebär det att alla frågor som ryms inom miljö- och hälsoskyddsområdet kommer att hanteras av det gemensamma miljökontoret för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner.