Gå till innehåll

Bidrag till föreningar

På den här sidan hittar du information om hur och var du som förening kan ansöka om olika bidrag.

Från och med 1 januari 2024 gäller ett nytt regelverk för bidrag till föreningar i Boxholms kommun och detta ersätter nedan regler för aktivitets- och lokalbidrag samt stöd för särskilda insatser. Se nytt regelverk nedan:

Regelverk från och med 1 januari 2024.pdf Pdf, 211 kB.

Föreningsbidrag 2024

Det är dags att söka bidrag för 2024 och det gör du genom att följa instruktionen nedan.

E-tjänster gällande detta regelverk är under framtagande och kommer att senare vara tillgängliga.

OBS! För redovisning av aktivitetsstöd, grundbidrag och lokalbidrag gällande 2023, som skall rapporteras under 2024, sker den enligt tidigare regelverket och blankett etc, enligt nedan.

Stöd för Jubileumsgåva

Regler.pdf Pdf, 98.4 kB.

Stöd för landsbygdsutveckling

Leader Folkungaland

Leader Folkungaland är en ideell förening som brinner för landsbygdsutveckling och vill skapa förutsättningar för det goda livet på landet. Detta gör de genom att bevilja projektstöd till insatser med ett lokalt utvecklingssyfte.

Driver du en förening, organisation eller ett företag i Boxholm och vill ansöka om stöd? På Folkungalands webbplats hittar du mer information om vilka stödformer som finns.

Bygdepeng

Bygdepeng är till för att underlätta för de boende i ett område att tillsammans med befintliga föreningar i området samverka för bygdens framtida utveckling. Det kan vara insatser för att skapa mötesplatser, olika slag av sammankomster dit alla är välkomna för att diskutera gemensamma frågor över föreningsgränserna, insatser för att ungdomarna ska trivas bättre, för att skolan ska finnas kvar, för att ha kvar eller för att förbättra grundservice som lanthandel och kommunikationer.

Ansökan bygdepeng.pdf Pdf, 188.1 kB.

Bygdepeng information.pdf Pdf, 93.1 kB.

Bygdepeng redovisningsblankett.pdf Pdf, 2.8 MB.

Anläggningsbidrag & kompetensutveckling

RF-SISU Östergötland är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation, som utvecklar och stödjer idrotten i Östergötland. På RF-SISUs webbplats hittar du information om bland annat bidrag, utbildningar och kontaktuppgifter.

IdrottOnline är ett digitalt verksamhetssystem som utgör basen för kommunikation och administration mellan medlem, idrottsförening, specialidrottsförbund och RF-SISU distrikten.

Vill du veta mer om IdrottOnline? På Riksidrottsförbundets webbplats hittar du all information om IdrottOnline.

Anordnande av lotterier

Ansökan till Boxholms kommun kan inlämnas gällande anordnande av lotterier, se nedan blanketter:

Ansökan.pdf Pdf, 400 kB.
Redovisning.pdf Pdf, 146.9 kB.

Postas till:

Boxholms kommun, Kommunstyrelsen
Box 79, 595 03 Boxholm

Ansökan om flagga/fana

Ansökan.pdf Pdf, 449.5 kB.

Regionalt stöd till kulturarrangemang

På Region Östergötlands webbplats hittar du information om arrangörsutveckling och arrangörsbidrag.

Arvsfonden

Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Mer information hittar du på Allmänna arvsfondens webbplats.

Carl-Tryggers

Carl Tryggers Stipendiestiftelse för Boxholm, består av en styrelse på 5 personer, varav två utses från LO-anslutna fackföreningar, en från PTK-anslutna fackföreningar, och två utsedda av kommunfullmäktige i Boxholm. Boxholms kommun och föreningar i kommunen kan ansöka om projektbidrag.

På Carl Tryggers webbplats hittar du mer information om stiftelsen, hur du ansöker samt kontaktuppgifter.