Gå till innehåll

Omsorg och stöd

En väl utbyggd omsorg skapar trygghet. En av grundtankarna är att alla medborgare oavsett funktionsnedsättning eller problem ska få det stöd de behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Här finns verksamhet som erbjuder dig med missbruks- eller sociala problem hjälp och stöd i olika former. Det finns även verksamhet som riktar sig till äldre och till personer med specifika funktionsnedsättningar.