Gå till innehåll

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är djur eller växter som flyttats av människan från sin naturliga miljö. På deras nya plats kan de tränga undan inhemska arter och hota den biologiska mångfalden.

I Sverige finns mer än 2000 främmande arter, cirka 20 procent av dem är invasiva eller potentiellt invasiva.

På Naturvårdsverkets kan du läsa mer om invasiva främmande arter.

Exempel på invasiva främmande arter är blomsterlupin, jättebalsamin, smal vattenpest och sjögull.

Som fastighetsägare har du ett ansvar för invasiva främmande arter på din egen fastighet. Om du upptäcker en invasiv främmande art kan du rapportera in det här.

Exempel på invasiva främmande arter

Nedan hittar du bilder på 8 stycken invasiva främmande arter.

Blomsterlupin

Vresros

Kanadensiskt gullris

Jätteloka

Jättebalsamin

Gul skunkkalla

Parkslide

Jättslide