Gå till innehåll

Riskobjekt

Både i Mjölby kommun och Boxholms kommun drivs verksamheter som kan orsaka fara för allvarliga skador på människor eller miljö vid en olycka. Verksamheterna klassas som "farlig verksamhet.

En farlig verksamhet kan även innefattas av Lag (1999:381) Sevesolagen. Lagen handlar om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Länsstyrelsen i Östergötland har beslutat om vilka verksamheter som klassas som farlig verksamhet i Mjölby och Boxholms kommuner.

I Boxholms kommun har länsstyrelsen beslutat om farlig verksamhet av den lägre kravnivån för en verksamhet:

Primagaz Gasol - Gasolstation Boxholm
Enligt Förordning (SFS 2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, Bilaga 4, ska alla verksamheter som omfattas av Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor tillgängliggöra följande upplysningar för allmänheten.
Primagaz Gasol´s gasolstation i Boxholm omfattas av den lägre kravnivån till Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamheten omfattas till följd av dess hantering av gasol (propan).

På Mjölby kommuns webbplats hittar du mer information om Primagaz Gasol.