Gå till innehåll

Taxor och avgifter

Kommunens möjligheter att ta ut avgifter för omsorg om äldre regleras främst i socialtjänstlagen. Där framgår att kommunen får ta ut skäliga avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och för vård- och omsorgsboende.

Hur mycket du betalar för till exempel hemtjänst är individuellt och beror på din ekonomiska situation. Kommunen får även ta ut avgifter för hälso- och sjukvård.

Alla biståndsbedömda insatser från kommunen är avgiftsbelagda.

Avgifter för vård och omsorg 2024.pdf Pdf, 284.6 kB.

För att kunna göra ekonomisk bedömning om skäliga avgifter behöver vi veta vilka inkomster och utgifter du har. Därför ber vi dig fylla i blanketten nedan, inkomstuppgift för beräkning av avgifter inom vård och omsorg

Inkomstuppgift - blankett.pdf Pdf, 237.3 kB.

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter om inkomst och utgifter betalar du full avgift enligt kommunens maxtaxa.

Bostadstillägg ansöker du om på Pensionsmyndighetens webbplats.

Beslut om din avgift kan överklagas.pdf Pdf, 97.3 kB.

Kontakt

Laila Josefsson, avgiftshandläggare
Telefon: 0142-895 11
E-post: laila.josefsson@boxholm.se