Gå till innehåll

Ätstörningar bland vuxna

Två personer kramar varandra och tröstar.

Ätstörningar handlar inte bara om mat, vikt, utseende eller viljestyrka. Det är en allvarlig och potentiellt livshotande sjukdom som man alltid ska ta på allvar.

Största riskfaktorerna för alla typer av ätstörningar är att vara kvinna och att bo i ett land med västerländsk livsstil. Det kan handla om att du tänker mycket på din kropp och vad du äter. Ätstörningen påverkar och skadar både din kropp och hur du mår.

Ätstörningar definieras enligt Karolinska Institutet som “en varaktig störning i ätbeteende eller viktkontrollerande beteende, som påtagligt försämrar fysisk hälsa eller psykosocialt fungerande”.

Tänk på att en ätstörning kan drabba alla åldrar och kön. Det finns många olika sorters ätstörningar som ser olika ut. Du bör söka hjälp och få en bedömning om du misstänker att du själv eller någon i din omgivning har problem av den här typen. Det är svårt att själv veta om det du upplever är vad psykiatrin skulle kalla ätstörning. Ju tidigare man får hjälp från sjukvården desto bättre är det.

Om du själv är orolig för att du har en ätstörning, sök hjälp! Våga berätta för någon du har förtroende för. Det finns mycket stöd och hjälp att få, det går att bli frisk!

Om du är orolig för en person du känner, våga fråga och våga lyssna! Uppmuntra personen att söka hjälp. Ta själv kontakt med professionella inom området och ställ frågor vid oro.

Vårdcentralen Boxholm

Besöksadress: Postgatan 3A, 595 70 Boxholm
Telefon: 010-105 99 30