Gå till innehåll

Dagverksamhet Skogsduvan

I kommunen finns en dagverksamhet för dementa som drivs i hemtjänstens regi och som finns på Bjursdalsvägen 15. Antalet personer är begränsat och behovet prövas av biståndshandläggaren i samråd med verksamhetens personal.

Hit kan du vända dig

Socialtjänsten i Boxholm
Mottagningen telefon: 076-603 55 62
Telefontid: 09.30-11.30 och 13-15