Gå till innehåll

Aktiviteter


  • Vi informerar fortlöpande om aktiviteter på fritidshemmet, via lappar och mejl. 
  • Barnen behöver ha kläder efter väder. Det behövs minst ett ombyte på fritidshemmet ifall barnen blir blöta eller smutsiga. Märk kläder och skor. Fritidshemmen ersätter inte kläder som kommer bort.
  • I de fall personalens privata bilar används för skjuts av barnen, till exempel till bad, studiebesök och liknande, ska vårdnadshavare först godkänna detta på särskild blankett. 
  • Om barnet behöver medicineras under dagen måste ett intyg först fyllas i av er som vårdnadshavare.