Gå till innehåll

Frånvaroanmälan Åsbo skola

I första hand ska elevens frånvaro registreras via telefonanmälan till 0515-77 66 23, på webben i Skola24 eller i Skola24 MobilApp (se nedan).

Åsbos lärarrum är alltid bemannat mellan kl. 7.45 och 8.00 på 0142-896 16 om man vill prata med någon på skolan.

Frånvaroanmälan av elev ska ske innan kl 07.45.

https://boxholm.skola24.se

Det är viktigt att frånvaroanmälan görs varje dag! Vi är angelägna att inga missförstånd sker som kan innebära att vi inte uppmärksammar att en elev saknas när skoldagen börjar.

Har du tappat bort din inloggning eller lösenord kan du kontakta
IT-strateg Göran Nordell och uppge din mailadress då skickas det ut nya aktiveringskoder.

Skollagen ställer krav att skolan omedelbart ska meddela vårdnadshavaren när en elev har ogiltig/oanmäld frånvaro. SMS-tjänsten innebär att när någon lärare markerar oanmäld frånvaro för en elev kommer det att sändas ett SMS-meddelande till vårdnadshavare. Det skickas bara ett SMS/dag och elev för den oanmälda frånvaron, dvs även om eleven har oanmäld frånvaro på fler lektioner än en.

I frånvaroportalen - Skola24 - kan du ta del av ditt barns schema, göra frånvaroanmälan, bekräfta frånvaro, få en grafisk översikt över frånvaron, se klasslistan och kontakt-information till lärarna. Vi kommer även att koppla på SMS-avisering som skickas vid ogiltig och oanmäld frånvaro. Det finns en även en MobilApp för Skola24 där du kan frånvaroanmäla ditt barn mm.

Har ditt barn fått ogiltig frånvaro ska du gå in i Skola24 och bekräfta att du tagit del av ditt barns frånvaro.

Här nedan finns det lathundar för hur man ska aktivera sitt konto, göra frånvaroanmälan, bekräfta uppkommen frånvaro, koppla på MobilAppen mm  

Lathund: Aktivering av konto Pdf, 543 kB.
Lathund: Föräldrar Pdf, 1.6 MB.
Lathubd: Frånvaro Pdf, 633.7 kB.
Lathund: MobilApp Pdf, 254.2 kB.