Gå till innehåll

Valnämnden

Verksamhetsområde

Valnämnden har till uppgift att genomföra allmänna val och folkomröstningar i Boxholms kommun.

Det finns fyra allmänna val:

  • Riksdagen
  • Landstingsfullmäktige
  • Kommunfullmäktige
  • Europaparlamentet

Ledamöter

Per-Gunnar Sundgren (S), ordförande
Gun Nilsson (S), vice ordförande

Susanne Andersson (C)
Åke Karlsson (M)
Hans Carmesten (SD)

Ersättare
Mikael Palm (S)
Inger Gustafsson (S)
Evert Andersson (KD)
Birgitta Carlsson (M)
Nils Huss (M)

Mer information

Ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Val till Europaparlamentet hålls i maj eller juni vart femte år. Valen hålls alltid på en söndag.

Förutom nationella folkomröstningar och folkomröstningar i landsting kan dessa även hållas i en kommun. Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande och det är kommunen som beslutar om en folkomröstning ska hållas i kommunen.

Kontakt - Valmyndigheten.