Gå till innehåll

HBTQI

Ett hjärta med regnsbågsfärger.

Sveriges kommuner och regioner beskriver i sitt arbete med uppdrag psykisk hälsa att homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera (hbtq-personer) identifieras ofta som särskilt utsatta för diskriminering och våld. Särskilt fokus har riktats mot unga hbtq-personers utsatthet.

Flertalet studier visar att unga hbtq-personer har en betydligt sämre hälsa än den övriga befolkningen till följd av kränkande bemötande, trakasserier, diskriminering och våld. Antalet självmordsförsök är högre än hos heterosexuella ungdomar.

I Boxholms kommun ska alla barn och ungdomar känna sig trygga, att man är bra precis som man är oavsett vilken könsidentitet, könsuttryck eller sexuell identitet man har. 

Alla är unika som personer och ska bli bemötta på ett gott sätt. I kommunen arbetar vi utifrån barnkonventionen, barn har rätt till delaktighet och att få göra sin röst hörd.

Vi visar varandra omtänksamhet, medkänsla och respekt. Vuxna är viktiga förebilder i detta. Vuxna runt ungdomar med tankar om könsidentitet, könsuttryck och sexualitet behöver visa att man lyssnar fördomsfritt och tillåtande när en ungdom vill prata.

Känner du som vuxen att du behöver stöd i detta är det viktigt att du tar hjälp. Om du som ungdom har egna tankar om detta och känner att du mår dåligt på något sätt men inte kan prata med vuxna som finns omkring dig just nu, är det viktigt att du söker hjälp. Det finns många viktiga och bra forum att ta hjälp av med kunniga vuxna.

Du som ungdom kan själv kontakta Ungdomshälsan via deras webbplats eller telefon. Ungdomshälsan har tystnadsplikt och du kan träffa dem digitalt, men även på deras mottagning i Mjölby.

Kontakt Ungdomshälsan i Mjölby
Telefon: 010-104 86 22
Ungdomshälsan i Mjölbys webbplats.

Längre ner på sidan under relaterad information hittar du flera länkar till bra sidor med inspiration, tips och råd med fokus på HBTQI samt besök gärna kommunens bibliotek för mer läs- , titta- och lyssna tips under augusti månad.

Tillsammans gör vi skillnad!

Kontakt

Louise Hagberg, Uppdrag psykisk hälsa och suicidprevention
E-post: louise.hagberg@boxholm.se
Telefon: 0142-896 34, 070-243 02 40