Gå till innehåll

Färdtjänst

Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken för personer med väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

För att åka färdtjänst måste du ha ett färdtjänsttillstånd. Ditt tillstånd berättar vilka fordon vi bedömer att du kan klara av att åka med.

Färdtjänsten skall göra det möjligt att resa på ett sätt som motsvarar den ordinarie kollektivtrafiken.

Ansökan om färdtjänst prövas och beslutas av handläggare inom kommunens omsorgsverksamhet.

Ansökan om ny eller förnyad färdtjänst.pdf Pdf, 250 kB.
Information om färdtjänsten.pdf Pdf, 665.5 kB.
Synpunkter och klagomål färdtjänst.pdf Pdf, 27.3 kB.

Resa till Tranås kommun och Eksjö kommun

Det finns möjlighet att resa till Tranås station eller höglandssjukhuset i Eksjö med färdtjänst. Vidare resa från dessa två platser bekostas och bokas av färdtjänstresenären själv.

Riksfärdtjänst

Ansökningsblankett riksfärdtjänsten.pdf Pdf, 66.3 kB.

Hit kan du vända dig

Vid frågor och synpunkter kontakta i första hand mottaget eller färdtjänsthandläggare

Färdtjänsthandläggare

Lolitha Rungård, färdtjänsthandläggare
Telefon: 0142-896 39
E-post: lolitha.rungard@boxholm.se

Mottaget
Telefon: 076-603 55 62
Telefontid: Klockan 09:30-11:30 och klockan 13:00-15.00.