Gå till innehåll

Vedeldning

Att elda med ved i braskamin eller liknande är trevligt och kan vara ett bra komplement till annan uppvärmning. Om vedeldning inte utförs på rätt sätt kan det bli en fara för både hälsan och miljön.

Vedeldning kan störa omgivningen och för att minimera risken för störningar har det tagits fram riktlinjer av kommunen. Utsläpp från vedeldning påverkar människors hälsa negativt och skadar miljön. Det finns dock många sätt att minska vedeldningens negativa påverkan.

Riktlinjer för braskaminer

  • En braskamin ska enbart användas för trivseleldning, det vill säga vid högst två tillfällen per vecka under högst 4 timmar per tillfälle. Vid ett mer regelbundet användande riskerar eldningen att medföra olägenheter för omgivningen
  • Använd endast torr ved. Torka veden under tak, inte presenning, i minst 1 år. Veden hinner inte bli tillräckligt torr om du hugger vinterns behov under sommaren.
  • Tänk på att askan kan utgöra en brandrisk i flera dygn. Ta ut den i en plåthink eller liknande behållare, gärna med lock. Ställ inte behållaren på brännbart underlag. Sprid den släckta askan på gräsmattan eller bland prydnadsbuskarna. Undvik trädgårdslandet eftersom askan kan innehålla föroreningar vilka kan tas upp av grönsakerna.

Mer information om riktlinjer för braskaminer hittar du på Mjölby kommuns webbplats.

Riktlinjer för vedpannor

  • Vid nyinstallation samt vid byte av panna avsedd för vedeldning skall endast miljögodkänd panna med ackumulatortank(ar) installeras.
  • Befintliga icke miljögodkända vedpanneanläggningar skall kompletteras med ackumulatortank(ar) samt om möjligt förses med keramisk insats senast år 2008.
  • Eldning med ved efter år 2008 får endast ske vid tillfälliga fel på el- eller oljedrift om pannanläggningen ej är kopplad till ackumulatortank.
  • Vid installation av eldstäder avsedda för sekundär uppvärmning eller trivseleldning (typ braskaminer, vedspisar etc.) får endast miljögodkända anläggningar installeras. Gäller även byte av eldstad.

Mer information om riktlinjer för vedpannor hittar du på Mjölby kommuns webbplats.

Anmäla störning av rök

Om du blir störd av rök, lukt eller sot bör du i första hand ta kontakt med den som eldar och berätta att du upplever olägenheter till följd av dennes vedeldning. Det ger den som eldar möjlighet att förändra sitt eldande. Om kontakten inte leder till någon förbättring kan du anmäla ditt klagomål till miljökontoret.

Mer information gällande vedeldning hittar du på Mjölby kommuns webbplats.

Gemensam miljönämnd och miljökontor

Från och med den 1 januari 2021 har Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor.

Mjölby kommun är värdkommun för samarbetet och miljökontoret är placerat i Mjölby.

För dig som kommuninvånare innebär det att alla frågor som ryms inom miljö- och hälsoskyddsområdet kommer att hanteras av det gemensamma miljökontoret för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner.