Gå till innehåll

Fritidshem

Fritidshemmets verksamhet styrs av skollagen (kapitel 1-6 samt 14). Dessutom ska fritidshemmet tillämpa del 1, 2 och 4 av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr22.

Kommunfullmäktige fastställer taxa och lokala riktlinjer för kommunens skolbarnomsorg.

Nyheter