Föreningar

Föreningsverksamheten är omfattande inom kommunen. En förteckning med kontaktuppgifter hittar du i marginalen till vänster.

Information på kommunens hemsida gällande föreningar publiceras utifrån de uppgifter respektive förening lämnar.

Kontakt
Fredrik Svaton (uppgiftsmottagare föreningar)
0142-89528
E-post: fredrik.svaton@boxholm.se

Aktivitets- och lokalbidrag

Ansökan till Boxholms kommun kan inlämnas gällande lokal- och aktivitetsbidrag, se nedan blanketter:

Lokalbidrag Word, 47 kB.
Aktivitetsbidrag Word, 44.5 kB.
Regler.pdf Pdf, 39.4 kB.
Närvarokort - Lokalt akivitetsstöd.pdf Pdf, 30.1 kB.

Stöd för särskilda insatser

Regler.pdf Pdf, 168.2 kB.

Stöd för Jubileumsgåva

Regler.pdf Pdf, 98.4 kB.

Stöd för landsbygdsutveckling

Folkungaland, läs mer.

Bygdepeng, ansökningsblankett Word, 853.2 kB.

Anläggningsbidrag & kompetensutveckling m.m.

SISU-idrottsutbildarna Östergötland & Östergötlands idrottsförbund (kompetensutveckling, anläggningsbidrag mm).

Idrottonline-idrottsrörelsens gemensamma stödsystem (lokstöd, idrottslyft mm).

Anordnande av lotterier

Ansökan till Boxholms kommun kan inlämnas gällande anordnande av lotterier, se nedan blanketter:

Ansökan.pdf Pdf, 400 kB.
Redovisning.pdf Pdf, 146.9 kB.

Insändes till: Boxholms kommun, Kommunstyrelsen, Box 79, 595 03 Boxholm

Ansökan om flagga/fana

Ansökan.pdf Pdf, 449.5 kB.

Regionalt stöd till kulturarrangemang

Arrangörsutveckling - Region Östergotland

Arvsfonden

Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning, läs mer.

Carl-Tryggers

Carltryggers.