Gå till innehåll

Tillstånd för brandfarliga och explosiva varor

För att du ska få hantera brandfarliga varor som exempelvis gas och brandfarliga vätskor krävs tillstånd från räddningstjänsten vid hantering yrkesmässigt och i större mängder.Det krävs också tillstånd för att hantera explosiva varor.

Brandfarlig vara:

  • Brandfarlig gas, som exempelvis gasol och acetylen
  • Brandfarliga vätskor som har flampunkt lägre än 100°C, som exempelvis bensin och spolarvätska
  • Vissa särskilt angivna brandreaktiva varor, som exempelvis organiska peroxider och ammoniumnitrat.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)’s webbplats hittar du mer information om brandfarliga och explosiva varor.

Exempel på explosiva varor:

  • Ammunition
  • Krut
  • Pyrotekniska varor som fyrverkerier.
  • Sprängämnen
  • Tändmedel

Tillstånd

Hanterar din verksamhet brandfarlig eller explosiv vara som överstiger tillåten mängd måste du ansöka om tillstånd. Boxholms kommun har avtal med räddningstjänsten i Mjölby kommun gällande tillståndsansökan och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor. Du hittar ansökningsblanketter i relaterad information.

Ansökan skickas via post eller e-post.

Adress:
Mjölby kommun, Räddningstjänsten.
Svartåliden 1A, 595 41 Mjölby

E-postadress:
raddning@mjolby.se