Gå till innehåll

Substansbruk

En person håller om och tröstar en annan person.

Olika substanser som tobak, alkohol, lustgas och droger, används för att det påverkar hjärnan på olika sätt, bland annat genom att öka känslan av välbefinnande eller för att minska obehagskänslor.

Varje form av användande av substanser hos dig som ung är allvarligt! Anledningen är att substanser kan ha en skadlig effekt på hjärnans utveckling och en ung individs psykiska hälsa.

Om man i unga år använder substanser ökar detta risken bland annat för att grundlägga ett alkohol- respektive narkotikamissbruk samt ökar även risken för psykiska sjukdomar som depression, ångestsjukdom och psykossjukdomar.

Under påverkan av substanser finns även en ökad risk att man som ung kan hamna i farliga situationer då man inte tänker på konsekvenserna. Det kan då innebära att man hamnar i situationer där man riskerar allvarlig fysisk eller psykisk skada.

Om du är orolig för egen del, för någon kompis eller om du som vuxen är orolig för ett barn eller ungdom är det viktigt att du söker hjälp! Du kan rädda ditt eller någon annans liv! Du behöver inte ha sett något eller det behöver inte vara något som hänt utan det räcker med en oro, du kan vara anonym. Personal arbetar utifrån sekretesslagstiftningen och det innebär att de därför inte får prata med någon annan utan ditt samtycke.

Kontakta gärna personal på MiniMaria, kommunens öppenvård eller polisen.

På Drugsmarts webbplats kan du som ung läsa fakta, ställa anonyma frågor som berör sniffning, alkohol, droger och tobak.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning undersöker varje år skolungdomars vanor när det gäller alkohol, droger, dopning, tobak och sniffning.

Kontakta gärna personal på:

MiniMaria
Telefon: 010-104 70 09

Kommunens öppenvård
Telefon: 070-568 95 33 eller 072-532 43 63.

Polisen
Telefon: 114 14
Tipsa och/eller anmäl på polisens webbplats.