Gå till innehåll

Drogförebyggande arbete

Förebyggande arbete handlar om att förhindra att ohälsa uppstår och att främja hälsa. Ett aktivt drogförebyggande arbete innebär främst att få unga att inte börja använda tobak/nikotin, alkohol, dopning och narkotika. Det handlar också om att minska skadligt bruk av spel om pengar. Vi kallar detta tillsammans för ANDTS.

För att göra skillnad behöver vi hjälpas åt. Samverkan sker bland annat med polis, individ- och familjeomsorgen, skola och samhällsbyggnadsförvaltningen för att få en gemensam bild av behoven och utmaningarna i kommunen. Samverkan gör att vi kan använda våra resurser där de gör mest nytta.

Regional ANDTS-strategi

Kommunens arbete utgår från den regionala ANDTS-strategin som ANDTS-rådet i Östergötland tagit fram. Den bygger bland annat på Regeringens skrivelse "En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om
pengar 2022- 2025".

Det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. Strategin omfattar även spel, nikotinprodukter och narkotikaklassade läkemedel.

Du som förälder

Du som förälder eller vårdnadshavare har en viktig roll i det förebyggande arbetet. Din inställning och attityd gentemot alkohol och droger är ett av de viktigaste verktygen. Visa omtanke genom att vara nyfiken på var ditt barn befinner sig om kvällarna, vad som händer på internet och prata med andra föräldrar. Stärk relationen till ditt barn genom att prata, diskutera och lyssna. Var tydlig med vad du tycker och sätt gränser som i sin tur hjälper din tonåring att säga nej till alkohol, narkotika, tobak och dopning.

Polisens föräldraskola om droger

Polisen har tagit fram ett utbildningsmaterial för föräldrar om unga och droger. Syftet är att utbilda och uppmärksamma föräldrar på hur lättillgängligt droger är för ungdomar.

Materialet finns tillgängligt på svenska, engelska, arabiska och somaliska.

Stöd och hjälp

Stöd och hjälp finns för dig som upplever problem med alkohol och/eller andra droger samt för dig som är anhörig.

Individ- och familjeomsorgen erbjuder rådgivning och behandling för vuxna med missbruks- och/eller drogproblem.
Missbruk och beroende.

MiniMaria finns för dig som är ung (upp till 26 år) och som behöver stöd för att göra en förändring i ditt liv, bli nykter/drogfri och få stöd i att behålla drogfrihet. MiniMaria erbjuder även stöd till föräldrar/anhöriga.
MiniMaria.