Gå till innehåll

E-tjänst skola

Barn- och utbildningsverksamheten använder systemen IST Lärande och IST Admin för att dokumentera elevernas kunskapsutveckling. Syftet är att elever och vårdnadshavare lättare och mer kontinuerligt med hjälp av dessa båda system ska få information om elevens kunskapsutveckling samt skriftliga omdömen i de olika ämnena. Systemet Skola24 används för hantering av frånvaro/ledigheter.

Vårdnadshavare loggar in med Bank-ID inloggning till IST Admin och IST Lärande samt inloggning och lösenord till Skola24.
Elev loggar in med sin datorinloggning och lösenord.

I grundskolan har vi flera tjänster för att hantera våra elever:

Skola24 används för elevens frånvaro och ledigheter:
Skola24 (Inloggning och lösenord)
Frånvaroanmälan
Ledighetsansökan

IST Admin används för att se elevens betyg, elevgrupp och justera telefon och e-post.
"IST Admin" fungerar bäst med Google Chrome som webbläsare:
IST Admin - Vårdnadshavare (Bank-ID inloggning)
IST Admin - Elev

IST Lärande används för att se elevens planeringar, bedömningar, omdömen i olika ämnen och utvecklingssamtal. "IST Lärande" fungerar bäst med Google Chrome som webbläsare:
IST Lärande - Vårdnadshavare (Bank-ID inloggning)
IST Lärande - Elev

En kort film för vårdnadshavare i IST Lärande