Snöröjning

Snöröjningen startar normalt när det kommit 5 - 7 centimeter nysnö, oftast när snöfallet avtagit. För att undvika störande trafik röjs snön helst tidigt på morgonen.

Snöröjningen utförs både av Gata- och parkavdelningens egen personal samt entreprenörer. Gång- och cykelvägar, större gator och de centrala delarna prioriteras. Handskottning utföres vid övergångsställen, trappor, ramper där maskinröjning inte kan göras. Snövallar Snö som skottats bort från trottoar och gata bildar en snövall. Huvudregeln för snövallar på trottoarer är att snövallen ska ligga till lika stor del på gatan som på trottoaren, så att kantstenen ligger mitt i snövallen.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för att öppna upp till sin egen fastighet, det vill säga skotta bort vallarna som plogbilen åstadkommer.Röja snö från trottoarer samt halkbekämpa. Fastighetsägaren ansvarar även för att förhindra ras av snö och is från fastighetens tak. Under vintrar med mycket snö är det oundvikligt att trottoarerna blir helt eller delvis täckta med snö från gatan. Vid sådana tillfällen är inte fastighetsägaren skyldig att hålla trottoarerna snö- och halkfria. Snövallar i gatukorsningar Skymmande snövallar i gatukorsningar är ett problem som Gata- och parkavdelningen försöker lösa så fort som möjligt. Trafiktäta och centrala delar prioriteras.

Kontakt
Gata- och parkavdelningen
Hampus Sunnerstam
E-post: hampus.sunnerstam@boxholm.se

Telefontid: vardagar 10.00-12.00
0142-895 54