Gå till innehåll

Naturreservat

Det finns flera sätt att skydda värdefulla naturmiljöer. Naturreservat är en typ av skyddsform som kan inrättas av länsstyrelse eller kommun.

För varje naturreservat finns regler som säger vad man får och inte får göra. Reglerna anpassas efter förutsättningarna i området som ska skyddas. I Boxholms kommun finns flera reservat som alla är värda att besöka.

Naturreservaten i Boxholms kommun

Bjälnäs
Göstrings Urskog
Månhult
Ivranäs
Pålsbo Äng
Pukehål
Stortorp
Åsabackarna