Gå till innehåll

Hemtjänst

Socialtjänsten i Boxholms kommun skall verka för möjligheter till kvarboende i det egna boendet, vilket innebär att enskilda så länge som möjligt, skall kunna bo kvar hemma med stöd av hemtjänst och kompletterande insatser.

Ansökan om hemtjänst görs hos en biståndshandläggare, som fattar myndighetsbeslut baserat på bedömningar av den enskildes behov utifrån socialtjänstlagen (SoL). Hemtjänsten utför insatser grundat på individens behov och syftar till att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt.

Hemtjänst delas upp i omsorgsinsatser och serviceinsatser. Omsorgsinsatser innebär till exempel personlig omvårdnad och tillsyn. Med serviceinsatser avses till exempel praktisk hjälp i och kring hemmet, inköp och matdistribution. För många är trygghetslarm den första hemtjänstinsatsen.

Alla som anser sig behöva service och omsorg har rätt att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen. Du kan läsa mer om hur du ansöker om bistånd på kommunens sida om stöd och hjälp.

Ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen.pdf Pdf, 239.7 kB.

Hit kan du vända dig

Biståndshandläggare äldreomsorgen
Mottagningen telefon: 076-603 55 62
Telefontid: 09.30-11.30 och 13-15.

Hemtjänst, planerare
Telefon: 0142- 89656

Besöksadress
Omsorgsverksamheten Bjursdalen
Söderleden 9
595 72 Boxholm