Gå till innehåll

Flyktingmottagning

Genom avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Östergötland tar Boxholms kommun emot flyktingar som fått uppehållstillstånd eller är asylsökande i Sverige.

Under de senaste åren har Boxholms kommun tagit emot 20-25 flyktingar per år. Genom avtalet ansvarar kommunen för introduktionen i samhället.

Målet för alla insatser inom flyktingverksamheten är att ge människor möjligheter och förutsättningar att bli självförsörjande och vara delaktiga i det svenska samhället.

Den enskilde erbjuds svenska för invandrare (SFI), praktik och andra aktiviteter utifrån den enskilde individens behov.

Barn och ungdomar
Om ett barn kommer till kommunen utan vårdnadshavare ska Socialtjänstens mottagningstelefon kontaktas.
Telefonnummer: 076-603 55 62
Mottagningstelefonens öppettider är måndag-fredag kl. 09.30-11.30 samt 13.00-15.00
Lämna ett röstmeddelande så ringer vi upp utöver dessa tider.

Hit kan du vända dig

Boxholms kommun
Socialkontoret
Mottagningen: 076-603 55 62
E-post: socialkontoret@boxholm.se

Besöksadress:
Centrumgatan 6
595 70 Boxholm