Gå till innehåll

Visselblåsarfunktion

Boxholms kommun strävar efter att upprätthålla en god affärskultur och motverka korruption och andra oegentligheter. Så kallade visselblåsare spelar en central roll för att värna och främja viktiga värden i ett demokratiskt samhälle, såsom öppenhet och transparens.

Boxholms kommuns interna rapporteringskanal är ett led i organisationens arbete med att förebygga och upptäcka missförhållanden samt att skydda visselblåsare, som rapporterar om missförhållanden. Via Boxholms kommuns interna rapporteringskanal kan visselblåsare rapportera om missförhållanden och oegentligheter inom Boxholms kommun, utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser.