Gå till innehåll

Ansvarig nämnd

Vår nämnd är kommunstyrelsen och hanterar verksamhet inom:

  • Förskola
  • Förskoleklass
  • Fritidshem
  • Grundskola
  • Anpassad grundskola
  • Gymnasieskola
  • Anpassad gymnasieskola
  • Vuxenutbildning
  • Anpassad vuxenutbildning
  • Sfi

Ledamöter:

Claes Sjökvist (S), ordförande
Helena Stålhandske (S), 1:e vice ordförande
Åke Sandberg (M), 2:e vice ordförande
Kjell-Åke Trygg (S)
Ann-Charlotte Hallén Mård (S)
Christian Wallertz (M)
Gunnar Malgeryd (C)
Evert Andersson (KD)

Michael Stark (SD)

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och riksdagens motsvarighet i kommunen. Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunstyrelsen som är kommunens motsvarighet till regering.

Politik & Organisation