Gå till innehåll

Medborgarförslag

Tyck till om Boxholms kommun. Alla kommuninvånare som är folkbokförda i Boxholms kommun har möjlighet att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska även anges.

Ett medborgarförslag skall beröra fullmäktiges befogenhetsområde. Endast ett ämne kan behandlas per medborgarförslag. Inom ett år skall förslaget vara klart för beslut i kommunfullmäktige. Den som lämnat förslaget har yttranderätt i kommunfullmäktige när medborgarförslaget skall beslutas. Förslagslämnaren underrättas när ärendet skall beslutas i kommunfullmäktige.

Lämnas till:

Boxholms kommun
Box 79
595 03 Boxholm

Kontakt

Fredrik Svaton
0142-895 28
E-post: fredrik.svaton@boxholm.se