Gå till innehåll

Medborgarförslag

Tyck till om Boxholms kommun. Alla kommuninvånare som är folkbokförda i Boxholms kommun har möjlighet att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Ett medborgarförslag kan gälla allt som handlar om kommuns verksamheter och det som kommunen är ansvarig för. Medborgarförslag är ett bra sätt att kunna påverka den politik som förs i kommunen.

Vem kan lämna ett medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Boxholms kommun har rätt att lämna in förslag. Om ett medborgarförslag lämnas av en grupp invånare ska en person utses som gruppföreträdare.

Vilka krav ställs på ett medborgarförslag?

För att ditt förslag ska kunna tas upp till behandling ska medborgarförslaget

  • innehålla ett konkret förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till,
  • inte handla om mer än en sak per förslag och
  • vara till nytta för många.

Vad får medborgarförslag inte handla om?

Förslag får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Förslag som rör myndighetsutövning mot enskild person får inte heller ställas.

Vad händer med medborgarförslaget?

Förslaget ska ställas till Boxholms kommun, kommunfullmäktiges presidium, senast 14 dagar före fullmäktiges sammanträde.

Efter att du skickat in ditt förslag bestämmer kommunfullmäktige om medborgarförslaget får ställas eller inte. De beslutar också vilken nämnd som ska besvara medborgarförslaget och om det ska åter till kommunfullmäktige för beslut. Beroende på vad förslaget handlar om kan det ta olika vägar:

  • Det kan öppnas i kommunfullmäktige, beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.
  • Det kan öppnas i kommunfullmäktige, beredas av annan nämnd (eller flera nämnder) och beslutas av kommunfullmäktige.
  • Det kan öppnas i kommunfullmäktige och därefter beredas samt beslutas av annan nämnd. Kommunfullmäktige får en återkoppling från beslutande nämnd.

Sådant som kan påverka den totala ärendetiden för medborgarförslaget är bland annat omfattningen av de utredningar som behövs som underlag för beslut och antal nämnder som ska fatta beslut om förslaget innan det slutligen kan beslutas i kommunfullmäktige.

Posta ditt medborgarförslag

Har du ingen möjlighet att skicka in ditt medborgarförslag via denna e-tjänst så kan du posta det till kommunen, se postadress nedan.

Boxholms kommun
Box 79
595 03 Boxholm

Kontakt

Fredrik Svaton
Telefon: 0142-895 28
E-post: fredrik.svaton@boxholm.se