Gå till innehåll

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar angående ärenden av större vikt för kommunen, exempelvis:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Budget, skattesats och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Kommunens organisation och verksamhetsfrågor
  • Val av ledamöter i nämnder och beredningar
  • Val av revisorer
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet

Ärenden Kommunfullmäktige

Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 2024-05-13 (komplett med underlag). Pdf, 26.3 MB.

Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde med ärenden/handlingar finns även att läsa i biblioteket, Storgatan 20 i Boxholm.

Sammanträden 2024

Klockan 18:30 i Boxholms Folkets hus, med undantag av 9 december som äger rum kl. 17.30.

12 februari, 11 mars, 15 april, 13 maj, 10 juni, 9 september, 14 oktober, 11 november och 9 december.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna när de politiska besluten tas.

Ledamöter och mandat

Kommunfullmäktiges ordförande
Sune Blom (C)
070-680 56 41
E-post: sune.blom@boxholm.se

Förste vice ordförande
Annsofi Ramevik (S)
070-938 83 85
E-post: annsofi.ramevik@boxholm.se

Andre vice ordförande
Åke Karlsson (M)
070-910 97 79
E-post: ake.karlsson@boxholm.se

Förteckning förtroendevalda.pdf Pdf, 77.3 kB.

Fullmäktige består av 29 ledamöter (samt 13 ersättare).
Mandatfördelning: S 12, M 6, SD 5, C 3, KD 2, V 1