Gå till innehåll

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar angående ärenden av större vikt för kommunen, exempelvis:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Budget, skattesats och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Kommunens organisation och verksamhetsfrågor
  • Val av ledamöter i nämnder och beredningar
  • Val av revisorer
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet

Ärenden Kommunfullmäktige

Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 2023-12-11 (komplett med underlag). Pdf, 7.6 MB.

Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde med ärenden/handlingar finns även att läsa i biblioteket, Storgatan 20 i Boxholm.

Sammanträden 2023

kl. 18.30 i Boxholms Folkets hus (11 dec. kl. 17.30). 12 juni Åsbo skola.

6 febr, 6 mars, 17 april, 8 maj, 12 juni, 11 sept, 16 okt, 13 nov, 11 dec

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna när de politiska besluten tas.

Ledamöter och mandat

Kommunfullmäktiges ordförande
Sune Blom (C)
070-680 56 41
E-post: sune.blom@boxholm.se

Förste vice ordförande
Annsofi Ramevik (S)
070-938 83 85
E-post: annsofi.ramevik@boxholm.se

Andre vice ordförande
Åke Karlsson (M)
070-910 97 79
E-post: ake.karlsson@boxholm.se

Förteckning förtroendevalda.pdf Pdf, 178 kB.

Fullmäktige består av 29 ledamöter (samt 13 ersättare).
Mandatfördelning: S 12, M 6, SD 5, C 3, KD 2, V 1