Gå till innehåll

Digital hälsa

Ung person sitter med sin mobiltelefon en vår/sommar-dag.

Att använda internet och olika sociala plattformar tillhör barn- och ungdomsåren. Du som vuxen runt barn och unga är ett viktigt föredöme för hur man använder internet och sociala medier på ett bra och hälsosamt sätt. 

Det är viktigt att tidigt prata om och visa på vikten av att använda sociala medier på ett hälsosamt sätt som även skyddar barnet och den unges integritet. Rädda barnen har tagit fram bra beskrivande texter riktade till vårdnadshavare med information om hur du på ett bra sätt kan ha goda digitala vanor för ditt barn och hjälpa dem med detta.

Tänk på det här som vårdnadshavare:

 • Att barnet tillbringar tid framför skärmen behöver inte vara negativt. Men om det inte klarar av vardagen är det ett varningstecken.
 • Kom överens om gemensamma skärmregler. Barn gör som vuxna, och när det gäller skärmen är vuxna ofta inga bra förebilder.
 • Om barnet visar tecken på psykisk ohälsa är det viktigt att ta reda på huvudorsaken. Det kan vara andra saker i barnets omgivning som gör att det dras till skärmar.
 • Små barn behöver mer vägledning än större barn. Se till att gå in och hjälpa de mindre barnen så att de pausar och får variation.
 • Skapa balans. Att tillbringa tid framför skärmen behöver inte vara negativt, men som förälder kan du hjälpa barnet att hitta en bra blandning av aktiviteter i tillvaron.

Tips från Novahuset i Linköping hur du som vuxen kan inleda samtal med barn om internet och säkerhet på sociala medier

Först några förhållningssätt för att du som vuxen ska lyckas i samtal med barn:

 • Förbud fungerar aldrig, kränk inte barnet genom att kolla igenom dennes telefon utan börja tidigt att prata om internet och ha ett öppet samtal om det, barn vars vårdnadshavare har förbud lär sig att kringgå dessa och ljuga om sina förehavanden online.
 • Din viktigaste uppgift i samtal med barn är att be barnet berätta för dig om något hänt eller inte känns bra.

Inled samtal med en ton av att du är frågvis och nyfiken, det gör att barnet inte får en känsla av att du förhör. Om du använder förhörstekniker kommer barnet endast att lära sig att dölja saker för dig vilket kan bli farligt och skapa utsatthet för barnet som då inte vågar prata med dig om något händer.

Tänk på att prata om detta:

 • Det viktigaste är att varje dag fråga hur barnet har det på internet.
 • Prata om vuxna på nätet (grooming).
 • Nya vänner på nätet (catfishing).
 • Att skicka och få nakenbilder (nudes).

Novahuset är en ideell förening som erbjuder stöd och rådgivning till personer som har blivit utsatta för någon form av sexuellt våld, oavsett om det skett online eller offline. Du som anhörig är också välkommen för stöd och rådgivning. Du är alltid välkommen att kontakta dem för stöd, oavsett ålder och könsidentitet. Det finns inga dumma frågor. 

Tveka inte att kontakta någon av alla de verksamheter som erbjuder stöd och hjälp om du som barn eller ungdom har frågor om internet eller om du som vuxen runt ett barn eller ungdom behöver stöd i detta och känner en oro.

Tillsammans gör vi skillnad!