Gå till innehåll

E-faktura till Boxholms kommun

Den 1 april 2019 träder en ny lag i kraft som innebär att fakturor till offentlig sektor måste vara elektroniska. PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor.

Detta innebär att alla leverantörer till Boxholms Kommun måste skicka e-fakturor senast från och med 1 april 2019. Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan det aktuella datumet omfattas dock inte retroaktivt av lagen.

Boxholms kommun arbetar för att alla fakturor till kommunen ska vara elektroniska. Det är bra för miljön, effektiviserar vårt arbete och gör det lättare för oss att följa upp våra inköp.

Hur påverkas du som är leverantör till Boxholms kommun av lagen om e-fakturor?
Om du är en leverantör med ett befintligt avtal med kommunen så gäller de villkor som är avtalade kring faktureringen avtalstiden ut. För alla övriga leverantörer gäller att fakturor till oss måste vara antingen i formatet PEPPOL Bis Billing 3.0 eller Svefaktura 1.0 senast 1 april 2019.

Är du en leverantör som endast skickar ett mindre antal fakturor till Boxholms kommun, så erbjuder kommunen dig att gratis skicka e-fakturor via vår fakturaportal. Då registrerar du fakturorna manuellt i fakturaportalen och behöver inte tänka på i vilket format fakturan sedan skickas till oss, det sköts med automatik.

Boxholms kommuns organisationsnummer och GLN-nummer:
Organisationsnummer: 212000-0407
VAT-nummer (momsregistreringsnummer med tillägg för landskoden): SE212000040701
GLN-nummer: 7362120000401

Skicka e-faktura till Boxholms kommun

Lag om krav på e-faktura.

Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör till Boxholms kommun skicka oss en e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura.

Inköp som görs av oss, Boxholms kommun, ska därför faktureras med en e-faktura. Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan. Den består av fyra siffror och motsvarar ansvarskod hos beställaren. Om Ni inte har ett referensnummer, kontakta beställaren.

Kontakt

Ekonomienheten
Telefon: 0142-895 00, växeln
E-post: ekonomienheten@boxholm.se, e-faktura@boxholm.se