Gå till innehåll

Oljeavskiljare

Olja som når avloppsreningsverket försämrar reningsförmågan och kan skada den biologiska reningen. Olja som kommer ut i dagvattnet transporteras direkt till sjöar och vattendrag där den riskerar att skada djur- och växtliv.

Oljeavskiljare ska finnas hos alla verksamheter som riskerar att släppa ut olja till spill- eller dagvattennätet, till exempel fordonstvättar, bensinstationer, bilverkstäder, bilskrotar, bilparkeringar samt verksamheter med annan oljehantering.

Mer information gällande oljeavskiljare hittar du på Mjölby kommuns webbplats.

Gemensam miljönämnd och miljökontor

Från och med den 1 januari 2021 har Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor.

Mjölby kommun är värdkommun för samarbetet och miljökontoret är placerat i Mjölby.

För dig som kommuninvånare innebär det att alla frågor som ryms inom miljö- och hälsoskyddsområdet kommer att hanteras av det gemensamma miljökontoret för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner.