Gå till innehåll

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden sköter kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsområdet och har inseende över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för gata- och parkverksamheten.


Ledamöter

Hans Sjögren (S), Ordförande
Morgan Dungmark (S), 1:e vice ordförande
Åke Sandberg (M), 2:e vice ordförande

Sune Blom (C) 
Richard Karlsson (SD)

Ersättare
Mattias Abrahamsson (S)
Agneta Fransson (V)
Evert Andersson (KD)
Nils Huss (M)
Michael Stark (SD)